Proizvodnja, trgovina, održavanja, uvoz-izvoz i zastupstva


  • Što je ovjeravanje?
Ovjeravanje zakonitih mjerila je postupak koji se provodi nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima..
  • Zašto ovjeravati vage?

Zakonska mjerila (vage) moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena, i označena propisanim oznakama jer služe za:

  • zaštitu zdravlja ljudi i životinja, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu,promet, zaštitu od nesreća,
  • mjerenje u prometu roba i usluga,
  • mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu i drugim zakonima i propisima donesenim za njihovo provođenje.


  • Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak, 8 - 16 sati
  • Odgovorna osoba:

Denis Ištvanić, tehnički voditelj
tel.:     01 2988 541
mob.: 098 9566 392
mail:  denis.istvanic@emoszg.hr